اصل ۲۳ - تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.
اصل ٢٢- حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
تشکل‌های دانشجویی و انجمن‌های اسلامی دو کار مهم می‌توانند انجام دهند؛ یکی در داخل دانشگاه‌هاست که به‌جای مهندسی فرهنگی از توسعه فرهنگی دفاع کنند؛ یعنی به‌این سمت برویم که دانشگاه‌ها از بیرون اداره نشود و این‌گونه نباشد که یک محفل امنیتی برای دانشگاه‌ها استاد تعیین کند؛ برای تحصیلات تکمیلی محافل بیرون دانشگاه تصمیم‌گیری نکنند. باید خود دانشگاه این کار را انجام دهد. این به‌معنای استقلال دانشگاه است.
سال ٧٨ استعفاي من اعتراض به برخورد نادرست و هجمه به فرزندان مردم بود كه من به عنوان وزير علوم بايد از دانشجويان به عنوان امانت جامعه در محيط دانشگاه حفاظت مي‌كردم. وقتي به آنها تعرض مي‌شود و نه‌‌تنها وزارت علوم بلكه دولت هم نمي‌تواند اين هجوم را كنترل كند، پس طبيعي است به‌ عنوان اعتراض استعفا كنم...
معلمان کشور اعتماد خود را به این مجلس، زمانی از دست دادند که در برابر انحرافات آشکار دولت قبل دم برنیاوردند و در برابر تضییع حقوق ملت، خاصه جامعه عظیم فرهنگیان کشور، سکوت توأم با تایید اختیار نمودند. اگر نماینده واقعی مردم هستید از مسئولان قضایی سؤال کنيد در کجای دنیا، کسانی که از حوزه آفت زده آموزش و پرورش انتقاد و از حقوق خود و دانش آموزان دفاع کنند باید سالیان سال در زندان به سر برند؟...
این فرایندهای انتخابی غیرشفاف و سلیقه ای در هنگام استخدام اولیه، تحت عنوان گزینش، و در مراحل بعد در ترفیع و تمدید قرارداد اساتید، چشمگیر بوده و در بسیاری از موارد، مبتنی بر معیارهایی جز توانایی های علمی و تخصصی این اساتید بوده اند. این همه در حالی است که اساتید دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران از داشتن اتحادیه صنفی یا هرگونه نهاد مدافع حقوق اولیه حرفه ای شان محرومند.
دانشگاه یک نهاد صرفاً سیاسی یا بوروکراتیک نیست و باید استقلال و آزادی های دموکراتیک آن به رسمیت شناخته شود. دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه، دانشگاه را از رشد بازمی دارد، اینکه دانشگاه نتواند جایگاه خود را در رشد و توسعه کشور پیدا کند، چالشی است که نباید نسبت به آن بی تفاوت بود....
آموزش و پرورش کشوردر طول سال های گذشته به شدت آسیب دیده است ، امنیتی شدن فضای آموزش و پرورش، طرح های بدون پشتوانه علمی و کارشناسی ، بی تدبیری و ناکارآمدی ،دخالت متولیان متعدد و غیر پاسخگو، دورباطل تغییر پی در پی سیستم آموزشی کشور ، افزایش افت تحصیلی ، کاهش کیفیت آموزش و پرورش ، جدایی وجزیره ای شدن روابط میان بدنه اداری ،اجرایی ،کارشناسی آموزش و پرورش و معلمان ساختار این نهاد رابه شدت ضعیف و شکننده کرده است و تنگنای معیشت و بیداد تبعیض و ناکارآمدی ساختار اداری آموزش و پرورش بر این ضعف و سستی...
در دوره اول وزارت خود جزوه ای را دکتر هادی خانیکی به من دادند که متعلق به آقای دکتر مجید راهنما بود که اکنون ساکن فرانسه هستند. ایشان تنها یک سال و نیم در سالهای 47 و 48 وزیر آموزش عالی کشور بوده اند. یک جزوه یکصد صفحه ای از دوران مدیریت خود تهیه کرده بودند که من پس از مطالعه آن احساس کردم که با وجود گذشت زمان بسیار از آن، چقدر این تجربیات برای حال حاضر هم مفید است...
امروز هم با توجه به شرایط حساسی که پیش روی جامعه ما و کشور قرار دارد، باید این نقش اساسی دانشگاه و دانشجو را شناخت و ارج نهاد، با حسن ظن و حفظ حرمت با نسل جوان و قشر آگاه دانشجو گفتگو کرد و به او اعتماد ورزید. امیدوارم پس از 1.5سال به دلایل غیر منطقی، آموزش عالی و دانشگاه ها با بحران مدیریتی مواجه شدند، دوران ثبات و انسجام، پویایی و شکوفایی علمی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه، استادان و دانشجویان را شاهد باشیم.
دانشگاه پادگان نیست، باید مستقل باشد. دانشگاه فرمان بر نیست باید فرمان ده باشد... اصرار به انتخابی بودن هیأت های علمی، مدیران گروه ها و مدیران دانشکده ها و دانشگاه ها دقیقا با توجه به جایگاهی بود که دانشگاه می بایست داشته باشد. امری که متأسفانه در چند سال گذشته متروک ماند. بلکه انتصاب ها جای انتخاب را گرفت و امیدوارم برگردیم به همان وضع درست.
استاد قابل هستی خود را بر سر رسیدن به آرمان‌های خود گذاشت و این درحالی بود که اگر کوچکت‌ترین نرمشی نشان داده و کمی از اصولش فاصله می‌گرفت بی‌شک به بسیاری از مقامات دنیوی و روحانی می رسید .او اگر می خواست وارد عرصه‌های حکومتی شود از بسیاری از افراد کنونی پیش تر بود اما حفظ آرمان‌های علوی برایش واجب تر از مسایل دنیوی بود.
فخرالسادات محتشمی‌پور
سید علیرضا حسینی بهشتی
علی مزروعی
حميدرضا جلايي پور
سیدمصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.